بازرسی مشترک از پمپ بنزین ها و جایگاه های CNG

راه اندازي جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده در ايران از سال 1383 تا 1391 شاهد رشد چشم گيري بود كه همين امر گوياي اهميت بالاي استاندارد سازي جايگاه هاي CNG است. افزايش هزينه ها، افزايش توقفات، خرابي هاي غير معمول، تعطيلي جايگاه و از همه مهمتر كاهش سطح ايمني در جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده ناشي از ‌عدم اطلاع از مزاياي استاندارد سازي جايگاه ها و عدم شناخت عوارض ناشي از عدم انطباق هاي استاندارد سازي جايگاه CNG است. رئیس اداره استاندارد آبادان گفت: سازمان ملي استاندارد ایران از…
اداره استاندارد آبادان

امروز : پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب